జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని

జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ సత్య సాయి సేవా సమితి, మరియు శ్రీరామ కృష్ణ వివేకానంద భావ ప్రచార సమితి ఆధ్వర్యంలో ఎంతో మంది విద్యార్థులను సామాజ సేవ వైపు ప్రోత్సహిస్తున్న గురువులు బత్తిన సాయి కుమార్ రెడ్డి గారిని సన్మానించడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమనికి నన్ను ఆహ్వానించి భాగస్వామిని చేసిన సంస్థ సభ్యులందరికి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ..
గురువులందరికి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

మీ సేవకుడు
కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
జనసేన పార్టీ నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జి.

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *