వినాయకచవితి పండుగ సందర్భంగా నెల్లూరులోని కొత్తూరు అంబాపురం

  • Avatarby ketham reddy vinod reddy
  • Sep 02, 2019
  • 0
  • Category:

వినాయకచవితి పండుగ సందర్భంగా నెల్లూరులోని కొత్తూరు అంబాపురం వద్ద శ్రీలంక కాలనీలో గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ వారు ఏర్పాటు చేసిన పండుగ వేడుకల్లో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది.

మీ సేవకుడు కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ, జనసేనపార్టీ

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment