మద్యపాన నిషేదం చేస్తాం అని హామీ ఇచ్చి

మద్యపాన నిషేదం చేస్తాం అని హామీ ఇచ్చి మడమ తిప్పటమే కాకుండా, మద్యం దుకాణాలు వద్దు అని ఆందోళన చేస్తున్న మహిళలపై దాడులు చేయించడం ఏమిటి @ysjagan గారు.

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *