శ్రీ రామకృష్ణా వివేకానంద భావ ప్రచార సమితి ఆధ్వర్యంలో

శ్రీ రామకృష్ణా వివేకానంద భావ ప్రచార సమితి ఆధ్వర్యంలో.. జాతిపిత మహాత్మ గాంధీ , భారత దేశ మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్ర్తీ గార్ల జయంతిని పురస్కరించుకొని నెల్లూరు నగరంలో ర్యాలీ నిర్వహించటం జరిగినది.

మీ సేవకుడు..
-కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఇంచార్జీ
జనసేనపార్టీ

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *