మిత్రులకు , శ్రేయోభి లాషులకు , నెల్లూరు జిల్లా ప్రజానీకానికి సంక్రాతి శుభాకాంక్షలు… – కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి , ap యూత్ కాంగ్రెస్

Read more

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం నెల్లూరు జిల్లా నూతన కార్యవర్గం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం నెల్లూరు జిల్లా నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక సందర్బంగా APJF రాష్ట్ర కార్యదర్శి వంశి కృష్ణ , రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కృష్ణన్జనేయులు ,

Read more

కుమారి నీలిమ గారికి శుభాకాంక్షలు …. – కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

మన నవ్యాంద్ర రాష్ట్రం నుండి ఎవరెస్ట్ శికరాన్ని అధిరోహించిన తొలి యువతి, యువతరానికి స్పూర్తి దాయకమైన కుమారి నీలిమ గారికి శుభాకాంక్షలు …. – కేతంరెడ్డి వినోద్

Read more