ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు … స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి జయంతి.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు … స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి జయంతి.

– కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యూత్ కాంగ్రెస్

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *