ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ రఘువీరా రెడ్డి గారు నెల్లూరు పర్యటనలో

ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ రఘువీరా రెడ్డి గారు నెల్లూరు పర్యటనలో భాగంగా …నెల్లూరు లోని ప్రధాన బ్యాంకుల వద్ద ధర్నా కార్యక్రమము … మరియు ఇందిరా భవన్ లో కార్యకర్తల సమావేశం …
-కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి


రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ యూత్ కాంగ్రెస్

ketham reddy vinod reddy

“In the path of Congress ,with a vision of Youth Congress. A long journey where i get active everyday instead of tiring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *