మాదక ద్రవ్యాలను నివారించాలని నెల్లూరు లో డ్రగ్స్ మాఫియా ను అరికట్టాలని

మాదక ద్రవ్యాలను నివారించాలని నెల్లూరు లో డ్రగ్స్ మాఫియా ను అరికట్టాలని .. కళాశాలల్లో డ్రగ్స్ సంస్కృతి పెరగకుండా నియంత్రించాలని ప్రజలకు అవగాహనా కలిగేందుకు .. నెల్లూరు

Read more

జనసేన జండా .. ఆవిష్కరణ మహోత్సవం… నెల్లూరు నగరంలోని మైపాడు గేట్ సెంటర్..

జ నసేన జండా .. ఆవిష్కరణ మహోత్సవం… నెల్లూరు నగరంలోని మైపాడు గేట్ సెంటర్..

Read more

జనసేన పార్టీ పతాక ఆవిష్కరణ మహోత్సవ ఆహ్వానం …

జై జనసేన … జై పవన్ కళ్యాణ్ …. “ ***జనసేన పార్టీ పతాక ఆవిష్కరణ మహోత్సవ ఆహ్వానం … తేదీ : నవంబర్ 06 2018

Read more

nellore district – sarvepalli mandal janasena janabaata …

గ్రామస్థాయిలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా … యువత ఓట్లను తొలగించే తీరును యువతను చైతన్యం చేసి కొత్త ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమం ….

Read more