నెల్లూరు JAC ఆధ్వర్యంలో AP రాజధాని అమరావతి ఉండాలని రాస్తారోకో

నెల్లూరు JAC ఆధ్వర్యంలో నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి ఉండాలని చేసిన రాస్తారోకో కార్యక్రమం , అదే విధంగా కాకినాడ MLA చంద్ర శేఖర్ రెడ్డి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిమీద చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా MLA వ్యాఖ్యలపై ప్రతిఘటించిన నెల్లూరు జనసేన నేత కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment