శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో నిరవహించిన స్వామి వివేకానంద రథ యాత్రలో

విశ్వనరుడు స్వామి వివేకానంద అమెరికాలోని చికాగో నగరంలో 1993 సెప్టెంబర్ 11 వ తేదీన సర్వమత సమ్మేళనంలో ప్రసంగించి భారత జాతి కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటి 125 సంవత్సరాల అయిన సందర్భంగా నెల్లూరు నగరంలో

పాల్గొనడం జరిగింది.నన్ను ఈ చరిత్రాత్మక కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించి భాగస్వామిని చేసిన రామకృష్ణ సేవా సమితి నిర్వాహకులకు,నన్ను ఆదరిస్తున్న నెల్లూరు నగర ప్రజలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
మీ సేవకుడు

కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు నగర జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment