దిశ హత్యోదంతం నేపథ్యంలో పోలీసుల చర్య అభినందనీయం

దిశ హత్యోదంతం నేపథ్యంలో పోలీసుల చర్య అభినందనీయం. మనకు ఏ ఆపద వచ్చినా మేమున్నాం అంటూ భరోసా కల్పిస్తున్న పోలీసుల ధైర్యసాహసాలకు సంఘీభావంగా నేడు నెల్లూరు నగర డీఎస్పీ శ్రీనివాసులురెడ్డి గారికి మొక్కను బహుకరించడం జరిగింది.

@PawanKalyan #JanaSenaParty
#JusticeForDisha

ketham reddy vinod reddy

A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *