మిలాద్ ఉన్ నబి సందర్భంగా ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటూ

మహమ్మద్ ప్రవక్త జయంతి అయిన మిలాద్ ఉన్ నబి సందర్భంగా ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటూ జాతీయ భావంతో ముస్లిం సోదరుల ఆహ్వానం మేరకు నెల్లూరు నగరంలో చేపట్టిన శాంతి ర్యాలీ లో పాల్గొనడం జరిగింది.
-మీ సేవకుడు
కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి
నెల్లూరు సిటీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి
జనసేన పార్టీ

 

Avatar

ABOUT THE AUTHOR

ketham reddy vinod reddy
A long journey where i get active everyday instead of tiring.

Leave A Comment